【RMAC 2017年8月的人和事】

 

8月份都有好多值得紀念的人和事,一齊黎回下帶:

 

 

1. 生日之星

1

銅一班8月份生日之星

銅一班特意幫8月生日的同學慶祝生日,包括油麥菜、Kelvin、Johnny等等。 

銅二班8月份生日之星

銅二班都有生日之星架,佢就係人見人愛的Justina小姐。銅2班同學仲幫佢搞左個Party慶祝添!


2. RMAC第三期長跑訓練班

15班全數開班

今期新增了將軍澳長跑訓練2班,令新界區有多達8班(另外7班包括馬鞍山班、青衣1班、青衣2班、屯門班、將軍澳1班、沙田班及上水班)
而港島區則有銅鑼灣1班、銅鑼灣2班、跑馬地班及香港仔班,九龍區則有九龍仔1班、九龍仔2班及九龍灣班。 


3. 銅一班周年慶祝活動

銅一班由去年7月開班至今已有一年,同學為了慶祝這件開心事,做左兩件事:

慶祝晚宴

課後食飯係銅一班的日常事,不過就不是每次都有咁多人出席,也不是每次都有Leanne大佬出席

船P

RMAC第一個班際船P,就係銅一班船P。當日大家從中環上船,並駛至西貢浪茄灣暢遊。


4. 食食食食

4

九仔2班喪食喪飲狂歡送

第二期最後一堂,有飯食有生果仲有酒!

5

將軍澳班衝上維景路斜波及課後聚餐

同樣係第二期最後一堂,同樣係萬進謙教練的班,其實同樣都係衝斜路,同樣都係有好飯好餸好酒!

7

馬鞍山班又與萬Sir三圍瘋狂食

又係萬Sir,有萬Sir出現的地方就有野食,而呢一日剛好係馬鞍山班最後一堂,剛好係萬Sir代堂,所以飯局當然走不了。

6

九仔九灣有食量練習

8月的某一晚,一班資深同學相約食返餐勁,以食會友!

屯門班快閃坪洲

屯門班同學仔為左黎緊的圖騰跑及全馬/半馬賽事,最近都加緊練習。當然,練習之餘,亦要郊遊及食好野填補一下身體和心靈消耗啦!


5. 試路私跑登山

8

將軍澳班港島徑試路

為了準備港島徑的比賽,將軍澳班的Patrick, Alex, Jess, Rita, Raymond, Polly等同學就進行左試路。

9

銅一班麥理浩徑3-5段

為了出戰11月的毅行者有好表現,銅一班同學加緊練習,不斷試路,而呢一日就由北潭凹經企領下、馬鞍山、大老山、沙田坳道、筆架山(即麥徑3-5段)

9

柴灣西行赤柱共36公里

將軍澳班同學真係好犀利,呢一日就黎左個港島長征,在炎炎天氣下由柴灣跑去赤柱。

10

烈陽登山釣魚翁

瘋狂的將軍澳班又黎大出汗,今次去到香港三尖之一的釣魚翁,當中有堅叔、Candy、Raymond、Alex、Jess等同學。


6. 馬鞍山班自行車活動

自行車組

馬鞍山班除左識得跑,踩單車都好叻,今個月他們出動左兩次,踏遍吐露港不同地方。


7. 其他活動 

12

九仔班8月活動合集

九仔班活動多籮籮,包括尖沙咀海傍私跑、圖騰跑試路、力奇電台主持慶生等等。參與同學包括Jenny、Mi、Brenda、大師兄、Jacky、Henry、Felix、Gary、Boss Sam、Dicky、Rita、事頭、CC、二師兄、聯院長、聯夫人、神聰、Richard、EC、Sharon等等。